Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Varsel om utvidelse av planområdet for «Tordenskiolds gate 57»
Publisert 16.12.2023

Styret har mottat Varsel om utvidelse av planområdet for «Tordenskiolds gate 57». Endringen skjer i forbindelse med reguleringen av en mindre boligblokk i form av et «infill-prosjekt» på nabotomten vår mot Tordenskiolds Gate/Ryddinggangen. Hensikt med utvidelsen av planområdet er et ønske om etablering av et nytt fortau langs Ryddinggangen. Dette fortauet vil legges utenfor vår tomt, men det er usikkerhet knyttet til hvordan det vil påvirke hekken vi har ut mot Ryddinggangen. Styret etterstreber at dette ikke skal påvirke dagens hekk. Endringen vil medføre at gateparkeringen på utsiden av hekken opphører. Det er usikkerhet knyttet til når en slik endring eventuelt vil finne sted. 

Frist for innstill til styret er: 12.01.2024

Vennligst se vedlagte dokumenter for full dokumentasjon knytte til varselet.

Har du noen kommentarer/innspill til saken vennligst kom med disse skriftlig til styret innen 12.01.2024

Filer:

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Tollbugata 34
3044 Drammen